bmw

Ronaldinho - 'Nghệ sỹ lắc hông' vĩ đại của bóng đá giải trí (Kỳ 2)
Ronaldinho - "Nghệ sỹ lắc hông" vĩ đại của bóng đá giải trí (Kỳ 2)
Ronaldinho là một thiên tài bóng đá, nhưng không phải CLB nào cũng muốn có anh. Chẳng hạn, Real Madrid từ chối mua chỉ vì tiền đạo này “quá xấu”…