bmw

Neymar dùng liệu pháp của... Trung Quốc để hồi phục thể lực
Neymar dùng liệu pháp của... Trung Quốc để hồi phục thể lực
Neymar vừa tìm đến một phương pháp vật lý trị liệu cổ xưa có nguồn gốc từ Trung Quốc nhằm giảm đau và phục hồi thể lực một cách nhanh chóng.