cup chiến thắng

Real Madrid bị 'thổi bay' 10 quả phạt đền tương đương 9 điểm?
Real Madrid bị "thổi bay" 10 quả phạt đền tương đương 9 điểm?
Real Madrid không thể giải thích tại sao không nhận được quả phạt đền nào sau gần 1/3 mùa giải La Liga này, điều gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho họ.