bmw

HLV Hoàng Anh Tuấn làm trợ lý cho Hữu Thắng ở ĐTQG

HLV Hoàng Anh Tuấn làm trợ lý cho Hữu Thắng ở ĐTQG

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng U20 Việt Nam tại U20 World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò trợ lý cho HLV Hữu Thắng ở ĐTQG.