happy new year

SLNA 'không có ngôi sao' ở trận tranh Siêu Cup QG 2017 với Quảng Nam

SLNA "không có ngôi sao" ở trận tranh Siêu Cup QG 2017 với Quảng Nam

HLV Đức Thắng nhấn mạnh việc xây dựng một tập thể luôn nỗ lực cải thiện bản thân, không mắc bệnh "sao". Bên cạnh đó, SLNA cũng chưa chốt xong nhân sự, đặc biệt ở vị trí cầu thủ ngoại và nhập tịch.