bmw

Điểm nhấn vòng 7 SL1-S2: Bản lĩnh đáng nể của Nguyễn Trãi, Gia Việt
Điểm nhấn vòng 7 SL1-S2: Bản lĩnh đáng nể của Nguyễn Trãi, Gia Việt
Bản lĩnh đáng nể của Nguyễn Trãi, Gia Việt, dấu ấn của các cá nhân, cuộc đua trụ hạng căng thẳng... là những điểm nhấn đáng nhớ của vòng 7 SL1-S2.