cup chiến thắng

Vòng 2 Thái Nguyên League: Brothers xây chắc ngôi đầu, C&C vẫn chưa thắng
Vòng 2 Thái Nguyên League: Brothers xây chắc ngôi đầu, C&C vẫn chưa thắng
Sau cơn mưa to khiến vòng 2 của Thái Nguyên League phải hoãn, thì ngay ngày hôm sau, TNL-S4 đã lại đón thêm 1 cơn mưa, đó là cơn mưa bàn thắng.