cup chiến thắng

Công Vinh đang 'hoang tưởng' hay chúng ta đang hoang phí?
Công Vinh đang "hoang tưởng" hay chúng ta đang hoang phí?
Bóng đá học đường Việt Nam giống như một mỏ tài nguyên khổng lồ chưa được khai phá. Sự khai phá ấy giúp tạo nên bộ rễ vững chắc cho cây... bóng đá Việt.