HLV Đinh Hồng Vinh tăng cường nhân sự cho U.18 Việt Nam
Sau 2 ngày U.18 Việt Nam tập trung tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, HLV Đinh Hồng Vinh đã có đầy đủ quân số khi Đoàn Văn Hậu và Đặng Văn Tới góp mặt.