HLV Trần Bình Sự: Bình Dương khác Đồng Nai nên HA.GL hãy chờ đấy!
Trận đấu giữa B.Bình Dương và HA.GL sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho HLV Trần Bình Sự, khi nỗi đau xuống hạng của Đồng Nai chưa phai trong tâm trí “bạc già” này.