world cup 2018

Dừng bước ở ABL 2017/18, Saigon Heat đáng thương hay đáng trách?
Dừng bước ở ABL 2017/18, Saigon Heat đáng thương hay đáng trách?
Không thể đáp lại sự kỳ vọng của NHM, Saigon Heat thêm một mùa giải trắng tay tại ABL. Nhưng họ đáng thương hay đáng trách?