bmw

Cú ném định mệnh của Steve Kerr hay bí mật của Michael Jordan
Cú ném định mệnh của Steve Kerr hay bí mật của Michael Jordan
Chẳng phải cứ là huyền thoại thì không có nhược điểm. Và lịch sử NBA không thiếu những trường hợp nhờ huyền thoại có điểm yếu mà có người trở thành bất tử.