DeAngelo Hamilton lên tiếng, Madgoat nhấn chìm Mekong United
DeAngelo Hamilton lên tiếng, Madgoat nhấn chìm Mekong United
Với một DeAngelo Hamilton xuất sắc như tại VBA 2017, dễ hiểu vì sao những nỗ lực của Mekong United trở nên vô nghĩa