Giải đấu

Một món quà đặc biệt dành cho Nguyễn Hoàng Tuấn

Một món quà đặc biệt dành cho Nguyễn Hoàng Tuấn

Trong thời gian Nguyễn Hoàng Tuấn chuẩn bị lên bàn mổ để bắt đầu quá trình điều trị chấn thương, các đồng đội ở Danang Dragons đã dành cho anh một món quà đặc biệt.

Xem thêm