Lộ diện mục tiêu Hanoi Buffaloes nhắm thay thế Hoàng 'Ca'
Lộ diện mục tiêu Hanoi Buffaloes nhắm thay thế Hoàng "Ca"
Theo một số nguồn tin, Hanoi Buffaloes đã có những toan tính trong ngày Draft với sự mục tiêu vô cùng thú vị