Tags: Boxer có nhiều trận thua nhất thế giới: Boxer có nhiều trận thua nhất thế giới trải lòng về những trận "đấu để thua"

Boxer có nhiều trận thua nhất thế giới trải lòng về những trận

Boxer có nhiều trận thua nhất thế giới trải lòng về những trận "đấu để thua"

11/07/2018 17:33

Tay đấm người Anh Kristian Laight đã trở thành Boxer chuyên nghiệp có số trận thua nhiều nhất thế giới, với con số 277.