cup chiến thắng

Những tay đấm nào sẽ chờ đợi nhà tân vô địch WBC Trần Văn Thảo?

Những tay đấm nào sẽ chờ đợi nhà tân vô địch WBC Trần Văn Thảo?

Vẫn còn rất nhiều võ sĩ đang mà Trần Văn Thảo sẽ phải khiêu chiến sau khi giành được chiếc đai Interim WBC!