cup chiến thắng

Cuộc sống khắc nghiệt phía sau sàn đấu của các võ sĩ Sumo

Cuộc sống khắc nghiệt phía sau sàn đấu của các võ sĩ Sumo

Sumo - biểu tượng của đất nước Nhật Bản - vẫn giữ được truyền thống và những nghi lễ đã tồn tại từ hằng trăm năm trước.