happy new year

Cận cảnh công việc chế tạo bóng tennis dành cho US Open

VideoThể thao khác

Hà An - Bảo Nam

Ở mỗi mùa giải, Wilson sẽ sản xuất 98.000 quả bóng để phục vụ cho US Open. Mỗi quả bóng trải qua 24 công đoạn khác nhau trước khi hoàn thiện.

Hà An - Bảo Nam