Những hình ảnh ấn tượng của giải Việt dã báo Tiền Phong 2017

Những hình ảnh ấn tượng của giải Việt dã báo Tiền Phong 2017

Giải Việt dã toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 58 năm 2017 để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả cả về công tác tổ chức lẫn chất lượng chuyên môn.