Đà Lạt Ultra Trail 2018 tràn ngập các đội Tú Làn Adventure 2017

Đà Lạt Ultra Trail 2018 tràn ngập các đội Tú Làn Adventure 2017

Không hẹn mà gặp, các đội chơi TLAR 2017 đã biến Đà Lạt Ultra Trail 2018 thành một Tú Làn Adventure Race thu nhỏ tại Đà Lạt.