bmw

Kỷ lục không tưởng: Chinh phục đỉnh Everest sau 26 giờ không dùng bình oxy và dây thừng

Kỷ lục không tưởng: Chinh phục đỉnh Everest sau 26 giờ không dùng bình oxy và dây thừng

Không bình oxy, không dây thừng, Kilian Jornet đã lập kỷ lục không tưởng, một mình chinh phục thành công đỉnh Everest sau 26 giờ đồng hồ.