bmw

Độc nhất vô nhị: Chạy 10 km uống 10 chai bia trong 39 phút
Độc nhất vô nhị: Chạy 10 km uống 10 chai bia trong 39 phút
Chạy 10km trong 40 phút. Đơn giản! Uống 10 chai bia trong 40 phút. Nhiều người làm được. Kết hợp 2 việc trên trong 40 phút, có lẽ chỉ có Dale Clutterbuck.