bmw

Cụ bà 101 tuổi giành HCV chạy 100m tại World Masters Games
Cụ bà 101 tuổi giành HCV chạy 100m tại World Masters Games
Cụ bà Man Kaur vừa “định nghĩa” lại giới hạn tuổi tác cho các runner sau khi tham dự và hoàn tất cuộc đua 100m tại World Masters Games 2017.