cup chiến thắng

Cosplay in Suit: Văn hóa chạy bộ đẹp mắt ở HCMC Marathon 2018
Cosplay in Suit: Văn hóa chạy bộ đẹp mắt ở HCMC Marathon 2018
Nhóm runner ăn mặc theo phong cách cosplay suit gây ấn tượng đẹp trên đường chạy HCMC Marathon 2018.