bmw

ĐKVĐ Jan Frodeno thắng nhọc ở Ironman 70.3 Barcelona
ĐKVĐ Jan Frodeno thắng nhọc ở Ironman 70.3 Barcelona
Sau khi đăng quang ở Challenge Taiwan, ĐKVĐ thế giới Jan Frodeno đã có chiến thắng sát nút trước người bạn tập Nick Kastelein tại Ironman 70.3 Barcelona.