Môn thể thao

Tags: cậu bé hâm mộ thang long warriors: Cậu bé 9 tuổi và tình yêu đặc biệt dành cho Thang Long Warriors

Cậu bé 9 tuổi và tình yêu đặc biệt dành cho Thang Long Warriors

Cậu bé 9 tuổi và tình yêu đặc biệt dành cho Thang Long Warriors

13/07/2018 03:37

Những lý do đơn giản vô tình giúp cậu bé Bảo Huy gắn bó với nhà Đương kim vô địch Thang Long Warriors