cup chiến thắng

ƯCV Cúp chiến thắng 2017 - VĐV Bùi Thị Thu Thảo: Tôi đã từng nghĩ từ bỏ thể thao

ƯCV Cúp chiến thắng 2017 - VĐV Bùi Thị Thu Thảo: Tôi đã từng nghĩ từ bỏ thể thao

ỨCV hạng mục VĐV nữ của năm Cúp chiến thắng 2017 - Nhà VĐ châu Á nhảy xa Thu Thảo đã chia sẻ về hành trình thi đấu trong buổi livestream tại Studio Webthethao.