Tags: Deft Kings: Deft Kings giành chọn hơn 90% các pha nguy hiểm độc nhất tại LCK Mùa Xuân 2019

Deft Kings giành chọn hơn 90% các pha nguy hiểm độc nhất tại LCK Mùa Xuân 2019

Deft Kings giành chọn hơn 90% các pha nguy hiểm độc nhất tại LCK Mùa Xuân 2019

12/03/2019 16:00

LCK Mùa Xuân 2019 đã kết thúc tuần thi đấu thứ 8 và Deft KZ giành chọn hơn 90% các pha nguy hiểm độc nhất tại LCK Mùa Xuân 2019.