Môn thể thao

Tags: Dinh dưỡng cho võ sĩ: Protein cho võ sĩ: Có nhất thiết cần thịt, cần whey để chiến thắng?

Protein cho võ sĩ: Có nhất thiết cần thịt, cần whey để chiến thắng?

Protein cho võ sĩ: Có nhất thiết cần thịt, cần whey để chiến thắng?

25/06/2018 18:51

Nhiều người vẫn tin võ sĩ phải ăn đủ thịt, đủ whey mới có sức chinh chiến, nhưng những nghiên cứu về Protein lại cho thấy một góc nhìn hoàn toàn khác.