bmw

Herbalife tiếp tục đồng hành cùng thể thao Việt Nam đến năm 2021

Herbalife tiếp tục đồng hành cùng thể thao Việt Nam đến năm 2021

Thương hiệu Herbalife Nutrition cam kết đồng hành cùng thể thao Việt Nam trong 5 năm từ 2017 đến 2012 với mục tiêu hướng đến Olympic Tokyo 2020.