cup chiến thắng

Nissan là nhà tài trợ Vàng lần thứ 3 liên tiếp của giải đua ô tô địa hình Việt Nam 2017

Nissan là nhà tài trợ Vàng lần thứ 3 liên tiếp của giải đua ô tô địa hình Việt Nam 2017

Nissan Việt Nam là nhà Tài Trợ Vàng của Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2017 được tổ chức bởi diễn đàn Otofun trong 02 ngày 09 – 10/09 ở Sơn Tây, Ha