Tags: doanh thu bán áo New Balance: Chơi thăng hoa, áo thi đấu của Liverpool “cháy” hàng

Chơi thăng hoa, áo thi đấu của Liverpool “cháy” hàng

Chơi thăng hoa, áo thi đấu của Liverpool “cháy” hàng

12/02/2019 22:00

Trước nhu cầu tăng chưa từng có tiền lệ, Liverpool buộc phải có thông báo trên khu vực online store về tình trạng cung cấp áo thi đấu hiện nay.