Tags: đội hình Kingzone DragonX: Kingzone DragonX thông báo cựu toplaner Samsung Blue Acorn đã chính thức trở thành HLV chiến thuật của đội

Kingzone DragonX thông báo cựu toplaner Samsung Blue Acorn đã chính thức trở thành HLV chiến thuật của đội

Kingzone DragonX thông báo cựu toplaner Samsung Blue Acorn đã chính thức trở thành HLV chiến thuật của đội

06/12/2018 23:15

Vào ngày 6 tháng 12, Kingzone DragonX đã thông báo trên Twitter rằng họ đã hoàn thành danh sách huấn luyện cho mùa giải sắp tới. KZ ký hợp đồng hai năm với cả Acorn và Supreme

Kingzone DragonX xây dựng đội hình mới với Deft, PawN và TusiN

Kingzone DragonX xây dựng đội hình mới với Deft, PawN và TusiN

26/11/2018 22:43

Kingzone DragonX, đội khá yên lặng trong thời gian chuyển nhượng đã mua lại Deft, PawN và TusiN để củng cố lại đội hình trước mùa giải 2019.