bmw

Tập thể thao có thể ngăn ngừa trầm cảm sau sinh

Tập thể thao có thể ngăn ngừa trầm cảm sau sinh

Hoạt động thể thao trong và sau thời kỳ mang bầu có nhiều lợi ích, bảo vệ bà bầu khỏi chứng trầm cảm sau sinh, theo nghiên cứu khoa học gần đây.