cup chiến thắng

Ngày “đèn đỏ”, tập luyện thế nào?

Ngày “đèn đỏ”, tập luyện thế nào?

Nên hay không nên tập luyện trong thời kỳ “đèn đỏ” là câu hỏi mà không ít bạn nữ thắc mắc.