bmw

8 cách đơn giản phòng tránh chuột rút

8 cách đơn giản phòng tránh chuột rút

Khởi động lâu và kỹ hơn, uống nhiều nước hay giảm tốc độ luyện tập... Đó đều là những cách tốt để phòng chống những cơn chuột rút.