Tags: góc tư vấn: Hướng dẫn cách xỏ dây giày khi bàn chân to bè ở phần đầu

Hướng dẫn cách xỏ dây giày khi bàn chân to bè ở phần đầu

Hướng dẫn cách xỏ dây giày khi bàn chân to bè ở phần đầu

23/02/2017 22:57

Với những người có phần đầu bàn chân to bè hơn bình thường, cách xỏ dây giày như thế nào để có thể chạy thoải mái?

Hướng dẫn cách xỏ dây giày với bàn chân có bề ngang lớn

Hướng dẫn cách xỏ dây giày với bàn chân có bề ngang lớn

09/02/2017 17:22

Nếu bàn chân có bề ngang lớn hơn bình thường thì khi buộc dây, chúng ta nên xỏ dây chéo thưa hơn so với bình thường (bỏ qua 1, 2 lỗ khuyên phần giữa).