cup chiến thắng

Muốn đá tốt hai chân, cầu thủ hãy… đi tất cọc cạch!
Muốn đá tốt hai chân, cầu thủ hãy… đi tất cọc cạch!
Học viện AFC Wimbledon đang tìm cách cho ra lò nhiều cầu thủ có thể sử dụng tốt cả hai chân bằng một phương pháp vô cùng đặc biệt...