cup chiến thắng

Học 'chiêu' chạy chân đất từ đối thủ, soán ngôi VĐ Champion Dash
Học "chiêu" chạy chân đất từ đối thủ, soán ngôi VĐ Champion Dash
Học "chiêu" chạy chân đất từ ĐKVĐ Hữu Hanh, Chí Sơn (Tp.HCM) soán ngôi ngoạn mục đối thủ để giành ngôi quán quân Champion Dash 2017 ngay trên sân khách.