bmw

Những kinh nghiệm 'sống còn' khi lái xe dưới trời mưa
Những kinh nghiệm "sống còn" khi lái xe dưới trời mưa
Thủ Đô Hà Nội hiện đang chứng kiến đợt mưa kéo dài khiến việc lái xe trở nên khó khăn, đi cùng nhiều bất cập trong hạ tầng khiến việc lưu thông càng nguy hiểm.