cup chiến thắng

Giải Hole in One trị giá gần 6 tỷ đồng đầu tiên bị chinh phục

Giải Hole in One trị giá gần 6 tỷ đồng đầu tiên bị chinh phục

Golfer Nguyễn Văn Quế ở Mỹ Đình - Hà Nội đã là người đầu tiên giành Hole-In-One tại FLC Faros Golf Tournament 2017 với giá trị giải thưởng gần 6 tỷ đồng.