Chia sẻ
V.League 2018 hạ màn với hàng loạt kỷ lục bị xô đổ bởi CLB Hà Nội. Nhưng, bên cạnh đó cũng là những mặt tối của cả một nền bóng đá vẫn chưa thể giải quyết.

V.League 2018 hạ màn với hàng loạt kỷ lục bị xô đổ bởi CLB Hà Nội. Nhưng, bên cạnh đó cũng là những mặt tối của cả nền bóng đá vẫn chưa thể giải quyết. Tình trạng thẻ phát vẫn tăng, các pha vào bóng thô bạo, rồi ngay cả bầu Đức cũng doạ bỏ giải để phán ứng quan chức VFF, VPF... 

Infographic: Nhìn lại những vết... đen sau ngày V.League 2018 hạ màn - Ảnh 1.

Những vấn đề nổi bật sau khi V.League 2018 hạ màng.