Tags: Jartazi: Soi mẫu áo thi đấu mới toanh đến từ Bỉ của Saigon Heat tại ABL 9

Soi mẫu áo thi đấu mới toanh đến từ Bỉ của Saigon Heat tại ABL 9

Soi mẫu áo thi đấu mới toanh đến từ Bỉ của Saigon Heat tại ABL 9

07/11/2018 03:46

Mẫu áo thi đấu mới nhất của Saigon Heat chuẩn bị cho ABL 9 đã chính thức lộ diện.