Tags: kết quả nba: Video kết quả NBA 2018/19 ngày 13/01: Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans p.2

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 13/01: Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 13/01: Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans

13/01/2019 11:33

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans diễn ra vào lúc 08h00 (13/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Minnesota Timberwolves. Tỷ số chung cuộc: Minnesota Timberwolves 110-106 New Orleans Pelicans. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 13/01: Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 13/01: Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs

13/01/2019 11:00

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs diễn ra vào lúc 08h00 (13/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Oklahoma City Thunder. Tỷ số chung cuộc: Oklahoma City Thunder 122-112 San Antonio Spurs. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 12/01: Golden State Warriors - Chicago Bulls

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 12/01: Golden State Warriors - Chicago Bulls

12/01/2019 13:26

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Golden State Warriors - Chicago Bulls diễn ra vào lúc 10h30 (12/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Golden State Warriors. Tỷ số chung cuộc: Golden State Warriors 146-109 Chicago Bulls. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 12/01: Los Angeles Lakers - Utah Jazz

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 12/01: Los Angeles Lakers - Utah Jazz

12/01/2019 13:05

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Los Angeles Lakers - Utah Jazz diễn ra vào lúc 10h00 (12/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Utah Jazz. Tỷ số chung cuộc: Los Angeles Lakers 95-113 Utah Jazz. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 12/01: Houston Rockets - Cleveland Cavaliers

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 12/01: Houston Rockets - Cleveland Cavaliers

12/01/2019 11:36

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Houston Rockets - Cleveland Cavaliers diễn ra vào lúc 08h00 (12/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Houston Rockets. Tỷ số chung cuộc: Houston Rockets 141-113 Cleveland Cavaliers. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 11/01: Sacramento Kings - Detroit Pistons

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 11/01: Sacramento Kings - Detroit Pistons

11/01/2019 14:29

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Sacramento Kings - Detroit Pistons diễn ra vào lúc 10h00 (11/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Sacramento Kings. Tỷ số chung cuộc: Sacramento Kings 112-102 Detroit Pistons. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 11/01: Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 11/01: Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs

11/01/2019 14:05

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs diễn ra vào lúc 09h30 (11/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về San Antonio Spurs. Tỷ số chung cuộc: Oklahoma City Thunder 147-154 San Antonio Spurs. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 11/01: Denver Nuggets - Los Angeles Clippers

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 11/01: Denver Nuggets - Los Angeles Clippers

11/01/2019 12:05

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Denver Nuggets - Los Angeles Clippers diễn ra vào lúc 09h00 (11/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Denver Nuggets. Tỷ số chung cuộc: Denver Nuggets 121-100 Los Angeles Clippers. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 11/01: Boston Celtics - Miami Heat

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 11/01: Boston Celtics - Miami Heat

11/01/2019 09:48

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Boston Celtics - Miami Heat diễn ra vào lúc 07h00 (11/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Miami Heat. Tỷ số chung cuộc: Boston Celtics 99-115 Miami Heat. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 10/01: Los Angeles Lakers - Detroit Pistons

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 10/01: Los Angeles Lakers - Detroit Pistons

10/01/2019 13:56

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Los Angeles Lakers - Detroit Pistons diễn ra vào lúc 10h30 (10/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Los Angeles Lakers. Tỷ số chung cuộc: Los Angeles Lakers 113-100 Detroit Pistons. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 10/01: Houston Rockets - Milwaukee Bucks

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 10/01: Houston Rockets - Milwaukee Bucks

10/01/2019 11:20

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Houston Rockets - Milwaukee Bucks diễn ra vào lúc 08h00 (10/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Milwaukee Bucks. Tỷ số chung cuộc: Houston Rockets 109-116 Milwaukee Bucks. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 10/01: Boston Celtics - Indiana Pacers

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 10/01: Boston Celtics - Indiana Pacers

10/01/2019 10:36

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Boston Celtics - Indiana Pacers diễn ra vào lúc 07h00 (10/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Boston Celtics. Tỷ số chung cuộc: Boston Celtics 135-108 Indiana Pacers. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 09/01: New York Knicks - Golden State Warriors

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 09/01: New York Knicks - Golden State Warriors

09/01/2019 14:50

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa New York Knicks - Golden State Warriors diễn ra vào lúc 10h30 (09/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Golden State Warriors. Tỷ số chung cuộc: New York Knicks 95-122 Golden State Warriors. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 09/01: Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 09/01: Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves

09/01/2019 11:45

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves diễn ra vào lúc 08h00 (09/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Minnesota Timberwolves. Tỷ số chung cuộc: Oklahoma City Thunder 117-119 Minnesota Timberwolves. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 08/01: Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 08/01: Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks

08/01/2019 11:47

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks diễn ra vào lúc 08h00 (08/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Los Angeles Lakers. Tỷ số chung cuộc: Los Angeles Lakers 107-97 Dallas Mavericks. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 08/01: Houston Rockets - Denver Nuggets

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 08/01: Houston Rockets - Denver Nuggets

08/01/2019 11:07

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Houston Rockets - Denver Nuggets diễn ra vào lúc 08h00 (08/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Houston Rockets. Tỷ số chung cuộc: Houston Rockets 125-113 Denver Nuggets. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 08/01: Boston Celtics - Brooklyn Nets

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 08/01: Boston Celtics - Brooklyn Nets

08/01/2019 10:20

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Boston Celtics - Brooklyn Nets diễn ra vào lúc 07h30 (08/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Boston Celtics. Tỷ số chung cuộc: Boston Celtics 116-95 Brooklyn Nets. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 07/01: Toronto Raptors - Indiana Pacers

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 07/01: Toronto Raptors - Indiana Pacers

07/01/2019 13:44

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Toronto Raptors - Indiana Pacers diễn ra vào lúc 07h30 (07/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Toronto Raptors. Tỷ số chung cuộc: Toronto Raptors 121-105 Indiana Pacers. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 07/01: Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 07/01: Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers

07/01/2019 09:28

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers diễn ra vào lúc 03h30 (07/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Minnesota Timberwolves. Tỷ số chung cuộc: Minnesota Timberwolves 108-86 Los Angeles Lakers. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 05/01: Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 05/01: Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder

05/01/2019 15:45

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder diễn ra vào lúc 10h30 (05/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Oklahoma City Thunder . Tỷ số chung cuộc: Portland Trail Blazers 109-111 Oklahoma City Thunder. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.