Tags: Malcolm Gladwell chạy bộ: Tác giả best-seller Malcolm Gladwell: "Thà là runner tầm thường còn hơn là người chạy giỏi"

Tác giả best-seller Malcolm Gladwell:

Tác giả best-seller Malcolm Gladwell: "Thà là runner tầm thường còn hơn là người chạy giỏi"

08/02/2019 21:31

Malcolm Gladwell, tác giả nhiều sách bom tấn "Những kẻ xuất chúng", "Điểm bùng phát"...tỏ ra hối hận vì trước đây từng là chân chạy cừ khôi.