Tags: Malcolm Gladwell: Con chó chạy nhanh nhất thế giới khiến Malcolm Gladwell phải tấm tắc khen

Con chó chạy nhanh nhất thế giới khiến Malcolm Gladwell phải tấm tắc khen

Con chó chạy nhanh nhất thế giới khiến Malcolm Gladwell phải tấm tắc khen

15/02/2019 13:31

Chạy 1 dặm cùng với người dưới 4 phút, Bailey là một trong những con chó chạy nhanh nhất thế giới hiện nay.

Tác giả best-seller Malcolm Gladwell:

Tác giả best-seller Malcolm Gladwell: "Thà là runner tầm thường còn hơn là người chạy giỏi"

08/02/2019 21:31

Malcolm Gladwell, tác giả nhiều sách bom tấn "Những kẻ xuất chúng", "Điểm bùng phát"...tỏ ra hối hận vì trước đây từng là chân chạy cừ khôi.