Giải đấu

Muay Brazil và Hà Lan có gì khác biệt với Muay Thái bản địa?

Muay Brazil và Hà Lan có gì khác biệt với Muay Thái bản địa?

Bản thân là một môn võ thuật mạnh mẽ, Muay Thái không cần thay đổi nhiều khi phát triển ra toàn thế giới, trừ hai ngoại lệ thú vị: Brazil và Hà Lan.

Xem thêm