Giải đấu

Điều gì khiến Bokator sống lại giữa thời đại MMA?

Điều gì khiến Bokator sống lại giữa thời đại MMA?

Trong thời đại MMA, những môn võ cổ truyền đậm chất võ tổng hợp như Bokator dễ dàng "hồi sinh" nhờ lòng tự tôn dân tộc và sự hỗ trợ của chính phủ Campuchia.

Xem thêm