cup chiến thắng

Martin Nguyễn sẽ gặp khó khăn gì khi thách đấu đối thủ hơn 7kg?

Martin Nguyễn sẽ gặp khó khăn gì khi thách đấu đối thủ hơn 7kg?

Nhảy lên 7 kg để đối đầu với nhà vô địch ở một hạng cân khác chắc chắn sẽ không phải là điều gì dễ dàng cho Martin Nguyễn.