bmw

Robert Whittaker không vội tranh đai Middleweight

Robert Whittaker không vội tranh đai Middleweight

Whittaker tin rằng lợi thế của mình so với các đối thủ là việc anh còn rất trẻ và không nhất thiết phải vội vàng trong cuộc đua tranh đai.