Mike Tyson sang Việt Nam đội nón lá giữa lúc nhà cũ hóa… nhà thờ
Mike Tyson sang Việt Nam đội nón lá giữa lúc nhà cũ hóa… nhà thờ
Người choàng chiếc áo bà ba, đầu đội nón lá và ngồi ghe ở miền Tây, đó là hình ảnh mới nhất của “tay đấm thép” Mike Tyson.