cup chiến thắng

Yi Long bất ngờ bị võ sĩ Muay Thái cho đo ván
Yi Long bất ngờ bị võ sĩ Muay Thái cho đo ván
"Thiếu Lâm Đệ Nhất" Yi Long đã đo ván trước trước đối thủ người Thái Sitthichai Sitsongpeenong chỉ chưa đầy hai hiệp đấu, trong trận vào tối qua (4/11).