cup chiến thắng

13 vụ chơi xấu tai tiếng trong làng thể thao thế giới
13 vụ chơi xấu tai tiếng trong làng thể thao thế giới
Pha đánh cùi chỏ trong chặng 4 của Tour de France 2017 đã "vinh dự" gia nhập danh sách các vụ chơi xấu tai tiếng nhất trong làng thể thao thế giới.