Môn thể thao

Tags: Nguyễn Hoàng Tuấn chấn thương: Zachary Allmon và đôi giày "Bồ tèo" đầy ý nghĩa dành cho Nguyễn Hoàng Tuấn

Zachary Allmon và đôi giày

Zachary Allmon và đôi giày "Bồ tèo" đầy ý nghĩa dành cho Nguyễn Hoàng Tuấn

11/07/2018 18:18

Zachary Allmon đã có một cách để khích lệ tinh thần đầy thú vị cho Nguyễn Hoàng Tuấn - cầu thủ vừa gặp chấn thương nặng.