Tags: nguyễn văn hùng độc cô cầu bại: Nguyễn Văn Hùng hoàn tất bản hợp đồng chuyển tới Danang Dragons

Nguyễn Văn Hùng hoàn tất bản hợp đồng chuyển tới Danang Dragons

Nguyễn Văn Hùng hoàn tất bản hợp đồng chuyển tới Danang Dragons

03/05/2019 11:52

Như vậy tương lai của Nguyễn Văn Hùng "Độc cô cầu bại" đã có lời giải khi anh chắc chắn khoác áo Danang Dragons tại VBA 2019.

Ngày về CIS không êm đềm của người cũ Nguyễn Văn Hùng

Ngày về CIS không êm đềm của người cũ Nguyễn Văn Hùng

10/09/2017 19:29

Đánh trung phong ngay từ đầu thay cho Jaywuan Hill, Nguyễn Văn Hùng bị ngoại binh của Saigon Heat "nắn gân" với câu hỏi khó và cái cùi chỏ ngay mạn sườn.