cup chiến thắng

Tú Chinh được đầu tư đi Mỹ tập huấn dài hạn

Tú Chinh được đầu tư đi Mỹ tập huấn dài hạn

Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á Tú Chinh sẽ được cử đi Mỹ tập huấn dài hạn nhằm phát triển tài năng, hướng tới các mục tiêu xa hơn ở đấu trường châu lục và Olympic.