happy new year

Hành trình 8 năm tìm kiếm HCV Karate SEA Games đầu tiên của Minh Phụng
Hành trình 8 năm tìm kiếm HCV Karate SEA Games đầu tiên của Minh Phụng
8 năm kiên nhẫn chờ đợi, Nguyễn Minh Phụng chạy đi tìm cha mình ngay sau chiến thắng để chia vui khi anh được cầm trong tay tấm HCV karate cá nhân đầu tiên.