Tú Chinh được đầu tư đi Mỹ tập huấn dài hạn
Tú Chinh được đầu tư đi Mỹ tập huấn dài hạn
Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á Tú Chinh sẽ được cử đi Mỹ tập huấn dài hạn nhằm phát triển tài năng, hướng tới các mục tiêu xa hơn ở đấu trường châu lục và Olympic.