cup chiến thắng

Tú Chinh được đầu tư đi Mỹ tập huấn dài hạn
Tú Chinh được đầu tư đi Mỹ tập huấn dài hạn
Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á Tú Chinh sẽ được cử đi Mỹ tập huấn dài hạn nhằm phát triển tài năng, hướng tới các mục tiêu xa hơn ở đấu trường châu lục và Olympic.