Tags: anh em Maguire: Maguire ra mắt MU và sự trái ngược với người em chơi dưới 112 bậc

Maguire ra mắt MU và sự trái ngược với người em chơi dưới 112 bậc

Maguire ra mắt MU và sự trái ngược với người em chơi dưới 112 bậc

12/08/2019 22:32

Anh em Maguire đã có một ngày cuối tuần hoàn toàn trái ngược khi một người ra mắt xa hoa, lộng lẫy với MU, còn người kia là sự khiêm nhường ở đội bóng hạng thấp.