Tags: bảo vệ áo vàng: Tay đua Huỳnh Thanh Tùng: “Tôi phải cố gắng bảo vệ áo vàng qua từng chặng”

Tay đua Huỳnh Thanh Tùng: “Tôi phải cố gắng bảo vệ áo vàng qua từng chặng”

Tay đua Huỳnh Thanh Tùng: “Tôi phải cố gắng bảo vệ áo vàng qua từng chặng”

20/04/2019 15:09

Tay đua Huỳnh Thanh Tùng tỏ rõ quyết tâm giữ áo vàng giải xe đạp Cúp Truyền hình 2019 dù phía trước là những chặng đua vô cùng thử thách.

Cúp TH TP. HCM kết thúc: Trường Tài bảo vệ Áo vàng thành công

Cúp TH TP. HCM kết thúc: Trường Tài bảo vệ Áo vàng thành công

30/04/2016 19:55

Giải xe đạp cúp TPHCM 2016 "Non sông liền một dải" đã kết thúc trong niềm vui vỡ òa khi các danh hiệu được chia đều cho 4 đội mạnh nhất