Tags: CĐV đánh trọng tài : Điều phối viên sân Thiên Trường “cướp” điện thoại, người BTC sân bị nghi đánh người

Điều phối viên sân Thiên Trường “cướp” điện thoại, người BTC sân bị nghi đánh người

Điều phối viên sân Thiên Trường “cướp” điện thoại, người BTC sân bị nghi đánh người

07/07/2018 18:40

Điều phối viên làm nhiệm vụ trận Nam Định – SLNA tự ý tịch thu điện thoại còn người của BTC sân Thiên Trường bị nghi đánh người ngay trên sân.