Tags: clb chạy Run For Fun: Runner hai miền chạy đón năm mới 2019 theo nhiều cách độc lạ

Runner hai miền chạy đón năm mới 2019 theo nhiều cách độc lạ

Runner hai miền chạy đón năm mới 2019 theo nhiều cách độc lạ

31/12/2018 02:03

Gần 130 runner ở TP.HCM chạy ultra marathon xuyên đêm từ 30-80km để chia tay năm cũ và chào đón năm mới 2019. Ở đầu cầu Hà Nội, các runner đã sẵn sàng cho Hanoi City Trail, giải chạy có địa hình đặc biệt đầu năm 2019.