Tags: dangelo russell victor oladipo: D'Angelo Russell đã khóc hết nước mắt khi biết mình được vé vớt vào All-Star

D'Angelo Russell đã khóc hết nước mắt khi biết mình được vé vớt vào All-Star

D'Angelo Russell đã khóc hết nước mắt khi biết mình được vé vớt vào All-Star

02/02/2019 13:00

Lần đầu tiên được tham dự All-Star Game, tài năng trẻ D'Angelo Russell đã không thể kiềm được cảm xúc.